สีแดง


มีเขา


แรงกว่าสามเท่า
 
 
 
 
 
 
 
บังเอิญแซ็คชาร์กับโลโก้แมนยูมันมีเหมือนกันเลย ถ่ายรูปเข้ากันด้วย >___<
 

edit @ 28 Sep 2011 21:03:23 by X-Pect

edit @ 28 Sep 2011 21:04:15 by X-Pect

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot!

แดงดีจริงๆ^^big smile